سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/4/17
12:21 صبح

دوره ای جدید آغاز خواهد شد

بدست حمید اسدالهی در دسته

سلام دوستان


 تشکر میکنم از کسانی که لطف کردن و نظراتشون رو بیان کردن و تشکر ویژه دارم از سایت مرکز مطالعات خلیج فارس که شعرخلیج فارس من را در کنار اساتید بزرگ ادب ایران چاپ کردند در ضمن از انجمن شعر دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ممنونم که من رو درجهت هرچه بهتر کردن اشعارم یاری کردند.به زودی سروده های جدیدی رو به سایت اضافه می کنم امیدوارم لذت ببرید 
دوره ای جدید آغاز خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


87/1/30
10:20 صبح

خلیج فارس

بدست حمید اسدالهی در دسته

                                          خلیج فارس

فریدون به ایرج که ایران بداد                       جهان را بکردا پر از عدل و داد

 

شمالش خزر آب های زلال                          جنوبش خلیجی چو ماه هلال

 

خلیجی که نامش فارسی بدان                        خدایا نیندازش او را به دست بدان

 

خلیجش ز اعراب عاری بود                        اگر غیرت مرد جاری بود

 

نباید که بیگانگان را جرات بود                     که نامش به اعراب نسبت بود

 

جهان را همه خاک ویران بود                       اگر نام ایران ایران بود


86/12/26
9:42 عصر

دل بیمار

بدست حمید اسدالهی در دسته حا، دل بیمار

دل بیمار 

کیست که یکدم دل من از ره خود باز کند           کیست که یکباره مرا بی سر و بی راز کند

کیست که عشقم بدهد آب حیاتم بدهد                    کیست که این عشق مرا با نخ دل ساز کند

این دل هر جایی من هر طرف و جا بپرد        کیست که این پر زده را در کش خود ناز کند


هر طرفی که بنگرم شوخ ببینم و شرر               کیست که این آتش دل خامش و بی گاز کند


از طرفی بد سگلم از طرفی هم خجلم                  کیست که رفتار مرا رام و دل افسار کند


 حای که بس گیج شده در ره آزادی خود  

کیست که حایی بر این حای سرافراز کند

 


86/12/26
5:44 عصر

خانه ی دل

بدست حمید اسدالهی در دسته

اخانه ی دل

              دل و جانم که هویدا بگرفتی ز چه انکار کنی          

  
از کدامین گنه من تو در این بادیه زنهار کنی

من که آسان و به نازی به تو دل دادم یار

پس چرا بهر دل خود طلب این تن بیمار کنی

صحنه ی روح و تنم همچو جگر حا خونیست

به چه سانی تو بخواهی به چه تیمار کنی

خانه ی دل ره چشمان نحیف و رخ تست

              به کدامین دم از این خانه تو دیدار کنی                


86/12/25
11:45 عصر

یاد باد

بدست حمید اسدالهی در دسته

یاد باد

یاد آن لحظه که آن روی تو در گیرم کرد                   یاد آن دم که رخت بر سر زنجیرم کرد

من که دل در گروی یار ندارم جانا                           یاد آن دوره که چشمت ز دلم سیرم کرد

تو که طره می نمایی فکر عاقبت نکردی                   یاد آن صورت زیبا که جوان پیرم کرد

ترسم از رد تو بر سینه ی من ای نازم                      یاد آن دوره که آن چین تو بی دینم کرد

حالیا من که به عشق تو بسی زنده بدم                     یاد آن طره ی مشکین که نفس گیرم کرد

عشق حا در بر معشوق هویدا نبود

یاد آن عشق که از کل جهان سیرم کرد


   1   2   3      >