سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/1/30
10:20 صبح

خلیج فارس

بدست حمید اسدالهی در دسته

                                          خلیج فارس

فریدون به ایرج که ایران بداد                       جهان را بکردا پر از عدل و داد

 

شمالش خزر آب های زلال                          جنوبش خلیجی چو ماه هلال

 

خلیجی که نامش فارسی بدان                        خدایا نیندازش او را به دست بدان

 

خلیجش ز اعراب عاری بود                        اگر غیرت مرد جاری بود

 

نباید که بیگانگان را جرات بود                     که نامش به اعراب نسبت بود

 

جهان را همه خاک ویران بود                       اگر نام ایران ایران بود