سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/12/25
11:45 عصر

یاد باد

بدست حمید اسدالهی در دسته

یاد باد

یاد آن لحظه که آن روی تو در گیرم کرد                   یاد آن دم که رخت بر سر زنجیرم کرد

من که دل در گروی یار ندارم جانا                           یاد آن دوره که چشمت ز دلم سیرم کرد

تو که طره می نمایی فکر عاقبت نکردی                   یاد آن صورت زیبا که جوان پیرم کرد

ترسم از رد تو بر سینه ی من ای نازم                      یاد آن دوره که آن چین تو بی دینم کرد

حالیا من که به عشق تو بسی زنده بدم                     یاد آن طره ی مشکین که نفس گیرم کرد

عشق حا در بر معشوق هویدا نبود

یاد آن عشق که از کل جهان سیرم کرد